Vergoedingsmogelijkheden

Coaching is een investering in jezelf waarvan je de kosten in sommige gevallen vergoed kunt krijgen.

Vergoeding door jouw werkgever

De meeste werkgevers beschikken over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door werkgevers. Vraag je HR-manager, leidinggevende of directeur dus naar de mogelijkheden. Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out, dan is de bedrijfsarts ook een goede ingang.

Belangrijk om concreet te hebben om je werkgever te overtuigen dat een coachtraject erg goed voor je kan zijn:

  • Wat wil je bereiken met coaching?
  • Welk voordeel is er voor je werkgever als jij je doel bereikt?
  • Wat is je motivatie om met een coaching traject te starten?
  • Ga na bij collega’s of er eerder medewerkers een coachtraject hebben mogen doen vanuit de organisatie.

 

Vergoeding vanuit jouw CAO

Mogelijk werk jij bij een organisatie die een CAO heeft. De kans is groot dat in deze CAO een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou gereserveerd door jouw werkgever en kan na overleg met jouw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

Vergoeding vanuit outplacement of transitievergoeding

Werkgevers zijn in het kader van re-integratie en outplacement veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je twee jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaan coaching om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Belastingaftrek voor ondernemers en ZZP-ers

Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar kan zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Volgt je een training, opleiding, cursus, seminar of workshop die aantoonbaar wordt gevolgd voor het op peil houden of verbeteren van jouw vakkennis dan zijn deze kosten zakelijk aftrekbaar. Deze uren tellen ook mee voor het urencriterium, één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. De BTW hiervan kun je volledig terugvragen, mits jouw bedrijf BTW-plichtig is. Neem voor meer informatie contact op met een belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst.

Belastingaftrek voor particulieren

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

De invoering van het STAP-budget betekent onder meer het volgende:

  • Studiekosten die je in 2021 hebt betaald, kun je nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
  • Studiekosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
  • Je krijgt in jouw voorlopige aanslag 2022 geen aftrek van studiekosten meer.

Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget aanvragen bij het UWV. Je leest daarover meer op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget